Навчання лексики на уроках іноземної мови

       Український методист Бухбиндер В.А. акцентує увагу на те, що знання іноземної мови асоціюється зі знанням лексичних одиниць , в той час як володіння мовою- з лексичними навичками, які саме й забезпечують функціонування лексики у спілкуванні. Отже лексичні навички слід розглядати як найважливіший і невід’ємний компонент змісту навчання іноземної мови, а їх формування саме і є метою навчання лексичного матеріалу. Тому на уроках я намагаюся сформувати у учнів активний та пасивний лексичний мінімум, щоб учні могли  використовувати його для вираження своїх думок і розуміти думки інших людей в усній та письмовій формі.

      При вивченні лексичного матеріалу виділяють два етапи:

·      етап ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями - семантизація,

·      етап автоматизації дій учнів з новими  лексичними одиницями

 (автоматизація  на рівні словоформи, вільного словосполучення та фрази; автоматизація на понадфразовому рівні-діалогічної або монологічної єдності).   Детальніше.........