Особистісна спрямованість освіти є однією з основних тенденцій розвитку сучасної школи. Суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку сучасного виробництва, економіки, науки і культури. Тому головним завданням школи є створення умов для виявлення і розвитку здібностей учнів. За цих умов стає актуальним використання нових технологій навчання. 

Інтенсивне застосування комп’ютерних засобів у навчально-виховному процесі дає можливість підтримувати вивчення основних предметів (українська мова, англійська мова, природознавство, література, географія, інформатика, математика), розвивати пам’ять, логічне мислення та творчі здібності шляхом використання різноманітних творчих завдань; виробляти певні практичні навички та вміння виробляти уміння самостійно набувати знання, застосовувати їх у  практичній діяльності.

Головне завдання творчої групи – це постійний пошук нових ідей, які дають можливість вдосконалити  викладання  шкільних предметів, створення умов для особистісного розвитку членів групи, їх самореалізації, залучення до співпраці учнівський колектив школи, дослідження та освоєння інтерактивних технологій навчання.

      Члени творчої групи, до складу якої входять Вдовиченко Ольга Іванівна (керівник групи, вчитель англійської мови), Шкарбан Вадим Миколайович (вчитель інформатики), Осадча Валентина Михайлівна (вчитель зарубіжної літератури), Лепська Жанна Петрівна (вчитель зарубіжної літератури), Кунець Лідія Вікторівна (вчитель англійської мови), Коломійчук Тетяна Анатоліївна (вчитель географії)   працюють  над проблемою «Впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій на уроках».